Salget 2015

Salget gikk ned med 0,8 prosent i 2015 målt mot 2014.

For første gang siden 1996 har Vinmonopolet salg gått ned fra året før. For 1. halvår var det en tydelig salgsnedgang på 2,7 prosent mot året før, mens for 2. halvår var det en salgsøkning på 0,8 prosent, som samlet sett ga en total for året med en nedgang på 0,8 prosent.

Salget har lenge vist tegn til stagnasjon og delvis nedgang, og denne trenden ble forsterket etter de økte innførselskvotene på vin som ble innført 1. juli 2014. Det er sannsynlig at taxfree- og grensehandel tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

2015 viste en normal salgsutvikling for de fleste varegrupper, unntatt svakvin, som har hatt en nedgang med 888 000 liter. 1. halvår er nedgangen i svakvinssalget på litt over 1 mill. liter, mens 2. halvår gikk det opp med litt under 0,2 mill. liter. De eneste varegruppene som hadde en økning gjennom hele året er øl og alkoholfritt.

Her kan du sammenligne butikkene mot hverandre

Hvor selges det mest øl, og hvem kjøper mest alkoholfritt? Her kan du sammenligne alle butikkene våre.

Velg fylke og sted:

Solgte vareliter i NOK

0

Solgte vareliter

0

Solgte vareliter

Prosentvis fordeling på varegrupper

0 %
0 %
0 %
0 %
0 %

Flest solgte vareliterfordelt på varegrupper

Prosentvis fordeling på solgt vareliter