Historisk nedgang i salget

Salget målt i liter gikk ned med 0,8 prosent i 2015 målt mot 2014. Salget har over flere år vist en trend til utflating, 2015 var imidlertid første år med nedgang siden 1996. For 1. halvår var det en salgsnedgang på 2,7 prosent mot året før, mens det for 2. halvår var en økning på 0,8 prosent, hvilket indikerer at økningen av innførselskvoten for vin med virkning fra 1. juli 2014 trolig er den fremste forklaringen på denne utviklingen. Tidlig påske og en kald vår og forsommer bidrar også til nedgangen første halvår. Et nytt mønster begynte å avtegne seg annet halvår: svekket utvikling for vestlige fylker mens østlige fylker fikk en liten oppsving; et mønster man kan se i sammenheng med oljekrise (i vest) og svekket kronekurs som gir lavere vekst i grensehandelen i øst.

Svakvin er den suverent største kategorien med 82 prosent av salget målt som vareliter. Mens salget av svakvin, brennevin og sterkvin går ned, var det en økning for øl og alkoholfritt. Tallene illustrerer den tydeligste hovedtrenden i Vinmonopolets salg det siste tiåret: Salget av lette og lyse varekategorier som hvitvin, musserende, rosévin, sterkøl og alkoholfritt øker på bekostning av «mørke og (alkohol)tunge» kategorier som brennevin, sterkvin og rødvin. 

Totalt salg

Totalt – i 1000 liter Hele året 2014 Hele året 2015 Endring liter Endring prosent
Svakvin 66 787 65 899 -888 -1,3 %
Brennevin 11 261 11 191 -70 -0,6 %
Øl 2 198 2 463 265 12,1 %
Sterkvin 597 572 -25 -4,2 %
Alkoholfritt 318 349 31 9,9 %
TOTALT 81 161 80 475 -687 -0,8 %