Utvidet samfunnsansvar

Vinmonopolet har sammen med de andre nordiske alkoholmonopolene i Sverige, Finland, Island og Færøyene stilt etiske krav til våre leverandørkjeder gjennom The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct siden 1. januar 2012. 

I de påfølgende tre årene har vi fulgt opp leverandørkjeden vår ved å be leverandørene (produsenter og importører) om å rapportere hvorvidt de også etterlever disse kravene. Programmet har favnet bredt og gitt oss en god plattform å bygge en mer omfattende oppfølging av leverandører i mer risikoutsatte områder av verden på.

I 2015 ble Vinmonopolet og de andre nordiske monopolene tatt opp som medlemmer i CSR-organisasjonen Business Social Compliance Initiative (BSCI). Samtidig har vi utarbeidet felles retningslinjer for hvordan de nordiske monopolene skal følge opp leverandørene på en ensartet måte gjennom BSCI-medlemskapet. Med mange felles leverandører vil vi kunne dra nytte og synergier av hverandres oppfølging. Den største forskjellen fra tidligere er at vi nå i større grad overlater til importørene å ta et generelt ansvar for oppfølging av sine leverandørkjeder, mens Vinmonopolet og de andre monopolene på sin side vil gjennomføre en mer omfattende oppfølging av leverandører fra mer risikoutsatte områder. I 2015 startet Vinmonopolet en slik oppfølging med tre leverandører – én fra Sør-Afrika og to fra Argentina – og deres respektive importører. Leverandørene skal i denne oppfølgingen i en innledende fase på seks måneder tilpasse seg og sine underleverandører til våre krav i BSCI Code of Conduct. Prosessen mot disse leverandørene startet i oktober 2015. Når tilpasningsfasen er over vil det bli gjennomført en revisjon hos disse leverandørene for å kontrollere at de etterlever BSCI Code of Conduct på alle vesentlige områder. Disse revisjonene vil bli gjennomført i mars 2016.

En av erfaringene fra leverandørkjedeoppfølgingen er at de største utfordringene forekommer lengst ned i leverandørkjeden – hos råvareprodusentene. Selv om våre krav hele tiden har omfattet alle ledd i kjeden, så har vi kun fulgt opp produsentene – ikke deres underleverandører. Med den nye oppfølgingen vil vi også henvende oss til dette leddet, noe vi har store forventninger til skal gjøre at vi i større grad enn tidligere vil kunne være med å påvirke hverdagen til de som produserer de produktene vi selger til det bedre.

I 2015 ble Vinmonopolet og de andre nordiske monopolene tatt opp som medlemmer i CSR-organisasjonen Business Social Compliance Initiative (BSCI).