GOD SOSIAL KONTROLL OG KAMPANJER

Et av hovedmålene til Vinmonopolet er å ha en velfungerende vinmonopolordning. For å oppnå dette er den sosiale kontrollen som utføres i butikkene et viktig virkemiddel.

Ingen under 18 år skal få kjøpt øl eller vin og ingen under 20 år skal få kjøpt brennevin i våre butikker. Kunder under 25 år skal vise legitimasjon uoppfordret, gjør de ikke det, skal de bli spurt om legitimasjon.

Vi gjennomfører nasjonale holdningskampanjer for å støtte opp under vårt arbeid med sosial kontroll. I fjor gjennomførte vi en kampanje over to perioder med mål om å få flere i aldersgruppen 18 – 25 år til å vise legitimasjon uoppfordret. Alle som gjordet dette var med på å redde en bie og de fikk en kjærlighet på pinne som belønning. Antallet som viste legitimasjon uoppfordret steg med seks prosent sammenlignet med året før.

Det ble også lansert en ny langingskampanje, som skulle få ungdom mellom 18 og 25 til å tenke seg godt om før de kjøper alkohol til mindreårige. Konsekvensene for å bli tatt for langing kan være store, som for eksempel bot, fengsel eller prikk på rullebladet – en prikk som ikke blir borte. Det var dette poenget kampanjen spilte på i annonser, nettbannere og animasjonsfilm. Kampanjefilmen ble blant annet vist til omkring en million unike personer på Facebook, som tilsvarer en femtedel av befolkningen.

For å følge med på hvor gode vi er på sosial kontroll benytter vi «mystery shoppere». Dette er ungdom mellom 18 og 25 år som tester hvor flinke butikkene er til å spørre om legitimasjon i denne aldersgruppen. Alle butikker ble målt 6 ganger i 2015 og resultatet har økt jevnlig fra 43 prosent første året måling ble gjennomført i 2007, fram til 91 prosent i 2011. I 2012 og 2013 gikk resultatene noe ned, men denne trenden er nå snudd og i 2015 ble resultatet 93,7 prosent.

Vi skal avvise mindreårige som forsøker å handle hos oss, personer som mangler gyldig legitimasjon og personer hvor vi mistenker langing. Tallene her er lave og stabile. Ungdomsorganisasjonen Juvente tester årlig dagligvarehandelen og Vinmonopolet på om mindreårige får kjøpt alkohol. Dagligvaren solgte i mer enn hvert tredje forsøk, mens vi solgte i tre av 38 forsøk. Dette er tre for mange, og forbedringstiltak ble iverksatt i de butikkene som feilet.

Vi skal avvise mindreårige som forsøker å handle hos oss, personer som mangler gyldig legitimasjon og personer hvor vi mistenker langing.