Nøkkeltall

Nøkkeltall

Salg i 1 000 liter 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Svakvin 65 899 66 773 66 432 66 432 65 690
Sterkvin 572 597 636 636 670
Brennevin 11 191 11 260 11 486 11 486 11 851
Øvrige produkter 2 812 2 516 2 078 2 078 1 656
SUM 80 474 81 146 80 632 80 632 79 867
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Brutto salgsinntekter 15 991,0 15 775,4 15 370,5 15 370,5 14 951,8
Driftsinntekter 12 805,7 12 634,2 12 307,3 12 307,3 11 971,5
Driftsresultat 139,5 252,0 88,6 86,2 123,1
Resultat før skatt 161,4 290,7 123,3 120,9 167,5
Kapital 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Total kapital i millioner kroner 3 723,4 3 610,9 3 291,2 3 320,0 3 180,9
Egenkapital i millioner kroner 552,7 461,4 556,8 479,0 273,0
Egenkapitalandel i prosent 14,8 12,8 16,9 14,4 8,6
Lønnsomhet i prosent 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Bruttomargin 1) 12,8 13,0 12,7 12,7 12,6
Resultatgrad 2) 1,3 2,3 1,0 1,0 1,4
Totalkapitalrentabilitet 3) 4,4 8,5 3,8 3,8 5,3
Egenkapitalrentabilitet 4) 31,8 57,1 29,7 32,2 45,3
Likviditet 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Likviditetsgrad i prosent 5) 152,5 151,9 155,4 155,4 157,1
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 1 074,8 1 017,6 965,4 965,4 906,9
Personale 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Antall fast ansatte per 31.12. 1857 1825 1 802 1 802 1 805
Herav: Heltidsansatte 644 657 652 652 675
Deltidsansatte 1213 1168 1 150 1 150 1 130
Antall årsverk 1152 1156 1 139 1 139 1 125
Antall butikker per 31.12. 2015 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012
Antall butikker per 31.12. 306 297 288 288 278