Kompetanseheving i 2015

Også i 2015 har kompetanseheving blant de ansatte vært et av våre viktigste satsningsområder. 

For at kundene skal få den best mulige veiledningen i butikk hver eneste dag, er det vesentlig at våre ansatte til enhver tid har oppdatert varefaglig kompetanse.

I 2015 har særlig øl, e-kurs og film stått i fokus. I løpet av året har ansatte fra samtlige butikker deltatt på besøk og smakinger hos lokale ølprodusenter, og dette har vært et viktig ledd i Vinmonopolets øl-satsning. I 2015 har dessuten utviklingen og gjennomføringen av e-kurs økt betydelig, og film har blitt et viktig virkemiddel i opplæringen. Disse er i hovedsak varefaglige, men vi har også e-kurs med temaer som ledelse, service, alderskontroll, internrevisjon, og miljø. E-kurs og film har gjort det enklere

Per 31. desember 2015 har vi over 5000 gjennomførte e-kurs, fordelt på 42 tilgjengelige kurs. I løpet av året har om lag 1000 ansatte deltatt på ulike faglige samlinger. 70 personer har fullført selvstudiet, og 262 personer deltok på bryggeribesøk og ulike studieturer i utlandet.

I løpet av året har ansatte fra samtlige butikker deltatt på besøk og smakinger hos lokale ølprodusenter, og dette har vært et viktig ledd i Vinmonopolets øl-satsning.