Bedriftsforsamlingens uttalelse

I samsvar med revisjonsberetningen for 2015 og kontrollkomitéens innstilling anbefaler bedriftsforsamlingen at regnskapet for 2015, slik det fremtrer etter styrets vedtak av 7. april 2016, blir fastsatt som selskapets regnskap for 2015. Likeledes anbefaler bedriftsforsamlingen at årsberetningen godkjennes.

Oslo, 27. april 2016