Økologisk i vekst

I mange år har vi forventet en økning i salget av økologiske produkter. Nå ser det ut til at det endelig skjer.

I 2014 solgte Vinmonopolet over 1,9 mill liter økologisk vin. Det er en økning på over 16 prosent fra 2013, noe som betyr at nærmere tre prosent av vårt totale svakvinssalg nå er sertifisert økologisk. I 2010 var tilsvarende tall 1,5 prosent.

Den halvårlige rapporten fra Landbruksdirektoratet september 2014 viser at omsetningen av økologiske varer har økt med 31 prosent siste seks måneder. Norge ligger likevel langt etter utviklingen vi ser i andre land det er naturlig å sammenligne oss med. Forbruket i for eksempel Danmark ligger på et mye høyere nivå enn i Norge, målt per innbygger. Denne forskjellen er hovedgrunnen til at vi lenge har forventet en generell vekst i salg av økologiske varer i Norge, og også mer spesifikt for vinbransjen fordi vi har fulgt utviklingen og fokuset på økologisk dyrkning over tid.

I Vinmonopolets omdømmeundersøkelse fra mai 2014 kommer det frem at økologisk er et av kjøpskriteriene som har blitt viktigere for kundene våre.

Vinmonopolet har ikke satt eksplisitte mål for salget av økologiske produkter, men vi følger utviklingen og har lanseringer i produktgrupper og prissegmenter der vi mener det er riktig. Basert på en økende etterspørsel, kommer vi i tiden fremover til å ha hyppigere og bredere lanseringer for de av våre kunder som ønsker et økologisk alternativ.

I Vinmonopolets omdømmeundersøkelse fra mai 2014 kommer det frem at økologisk er et av kjøpskriteriene som har blitt viktigere for kundene våre.