Vis leg, redd en bie og vennelangingskampanjen

Vi fortsatte med våre holdningskampanjer som skal bidra til at ungdom under 25 år viser legitimasjon uoppfordret, og at våre kunder ikke kjøper alkohol til mindreårige

Antallet ungdommer som viste legitimasjon uoppfordret økte med om lag 10 prosent fra 2013. Det er nå vesentlig flere som viser ID uten at vi må spørre, enn det er kunder vi aktivt må spørre.

Ikke kjøp alkohol til mindreårige

Igjen jobbet vi med å øke bevisstheten rundt konsekvensene av såkalt vennelanging. Vårt mål er at ingen mindreårige skal få tak i alkohol fra Vinmonopolet. I april, mai og november desember relanserte vi kampanjen fra 2013 med filmer regissert at Aksel Hennie og radiospotter regissert av Nicolai Cleve Broch. Der rettet vi oppmerksomheten mot at du aldri vet hva du sier ja til når du sier ja til å lange. Svært mange ungdommer opplever ting de gjerne skulle vært foruten når de drikker alkohol. Hvis du kjøper drikkevarer til mindreårige, er det helt umulig å vite hva du indirekte kan komme til å bidra til.

Det nye med kampanjen i 2014 var at vi utelukkende reklamerte i digitale kanaler. Mediestrategien gjorde at vi i større grad nådde målgruppen direkte og vi fikk særdeles god effekt målt mot sammenliknende kampanjer.

Ny Alderskontrollkampanje

Vis Leg, Redd en Bie

Vinmonopolet lanserte bie-kampanjen for første gang i februar 2014. Kampanjen ble godt mottatt både av butikkansatte, kunder og i sosiale medier. Temaet for kampanjen var «Vis leg, redd en bie». Kampanjens hovedmål var å sette fokus på uoppfordret visning av legitimasjon, men samtidig ønsket vi å rette oppmerksomhet mot et økologisk problem, Bienes fremtid. Dette gjorde vi ved å støtte Norges Birøkterlag med en sum penger hvis nok unge voksne viste legitimasjon. I tilegg premierte vi de som viste legitimasjon med en bie-kjærlighet. Fokuset på vis legitimasjon og et viktig budskap ble sjeldent godt mottatt og vi vil gjenta kampanjesuksessen i 2015.

Vinmonopolet lanserte bie-kampanjen for første gang i februar 2014. Kampanjen ble godt mottatt både av butikkansatte, kunder og i sosiale medier.