Utvidet samfunnsansvar

Sammen med de andre nordiske alkoholmonopolene har vi satt oss ambisiøse mål for vårt samarbeid innen CSR: vi skal være gode eksempler på hvordan man driver forbedringer i leverandørkjeden og de som produserer de varer vi selger skal oppleve at deres forhold på arbeidsplassen har bedret seg.

Under en reise til Sør-Afrika i april 2014 fikk vi bekreftet at det nordiske CSR-samarbeidet har vært sterkt medvirkende til en positiv trend blant vinprodusentene i landet og til i langt større grad enn tidligere å fokusere på arbeidsforhold og innføring av etiske standarder. Tilsvarende tilbakemeldinger har vi også fått fra andre land vi har rettet vårt fokus mot. Vårt oppfølgingsprogram gjennom egenrapportering og revisjoner viser at forholdene hos våre produsenter i all vesentlighet er bra, og forhold som ble avdekket er nå blitt utbedret. Utfordringene ligger trolig lenger ned i leverandørkjeden, hos produsentenes underleverandører. Derfor vil vi fra 2015 sette større fokus på dette, også dette i samarbeid med de andre nordiske monopolene.

I 2014 har 217 av våre importører og flere tusen av deres produsenter deltatt i vår CSR-oppfølging; i praksis gjennom å rapportere i hvilken grad de etterlever vår Code of Conduct. I løpet av de tre siste årene har de fleste av våre produsenter deltatt i denne oppfølgingen. Til tross for aktiv støtte fra Vinmonopolets side, har dessverre ikke alle leverandører og importører vist tilstrekkelig engasjement i denne oppfølgingen. Dette har resultert i at Vinmonopolet i 2014 valgte å avslutte avtaleforholdet med to importører og elleve produsenter.

De nordiske monopolene besluttet i 2014 at denne oppfølgingen skal gjennomføres etter Business Social Cimpilance Initiative (BSCI) sin metodikk. Vinmonopolet, og de andre nordiske monopolene, vil derfor søke om medlemskap i denne organisasjonen i 2015.

I 2014 har 217 av våre importører og flere tusen av deres produsenter deltatt i vår CSR-oppfølging; i praksis gjennom å rapportere i hvilken grad de etterlever vår Code of Conduct.