Miljø 2014

I 2014 har Vinmonopolet oppdatert sin miljøstrategi, og målet er fortsatt at vi skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø.

I 2014 har Vinmonopolet oppdatert sin miljøstrategi, og målet er fortsatt at vi skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø.

Med 287 miljøfyrtårnsertifiserte butikker ved utgangen av 2014 er Vinmonopolet kjeden med flest sertifiserte butikker i Norge. Det er arbeidet målrettet med miljøsertifisering siden 2009, og vi fortsetter med å sertifisere nye butikker og resertifisere butikker som allerede er godkjente som Miljøfyrtårn. Målet er at alle butikker som har vært i drift i ni måneder, skal være miljøsertifisert.

De viktigste miljøtiltakene i 2014 har vært å aktivt forbedre datakvaliteten på energi- og avfallstall. Det har vi lyktes med, og Vinmonopolet kan vise til merkbare innsparinger med bakgrunn i dette arbeidet. I tillegg har vi videreutviklet miljøsamarbeidet med de andre nordiske alkoholmonopolene (Sverige, Finland, Island og Færøyene) for å samkjøre deler av miljøarbeidet og kravene vi stiller til våre leverandører. I tillegg har vi jobbet

Vinmonopolet skal bidra til at leverandørene og samarbeidspartnerne våre reduserer sine miljøbelastninger, og blikket vil derfor rettes mot dem i tiden som kommer for å se hvilke tiltak som kan gjøres bakover i verdikjeden, ikke minst på emballasjesiden.

De viktigste miljøtiltakene i 2014 har vært å aktivt forbedre datakvaliteten på energi- og avfallstall.