Nøkkeltall

Nøkkeltall

Kapital 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Total kapital i millioner kroner 3 610,9 3 291,2 3 320,0 3 180,9 3 280,6
Egenkapital i millioner kroner 461,4 556,8 479,0 273,0 466,7
Egenkapitalandel i prosent 12,8 16,9 14,4 8,6 14,2
Lønnsomhet i prosent 2014 Omregnet 2013 2013 2012 2011
Bruttomargin 1) 13,0 12,7 12,7 12,6 12,4
Resultatgrad 2) 2,3 1,0 1,0 1,4 1,4
Totalkapitalrentabilitet 3) 8,5 3,8 3,8 5,3 5,2
Egenkapitalrentabilitet 4) 57,1 29,7 32,2 45,3 27,5
Likviditet 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Likviditetsgrad i prosent 5) 151,9 155,4 155,4 157,1 145,6
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 1 017,6 965,4 965,4 906,9 847,4
Personale 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Antall fast ansatte per 31.12. 1825 1 802 1 802 1 805 1 815
Herav: Heltidsansatte 657 652 652 675 671
Deltidsansatte 1168 1 150 1 150 1 130 1 144
Antall årsverk 1156 1 139 1 139 1 125 1 130
Antall butikker per 31.12. 2014 Omarbeidet 2013 2013 2012 2011
Antall butikker per 31.12. 297 288 288 278 267