112

Butikkene våre

Ved inngangen til året bestod Vinmonopolet av 287 butikker fordelt på alle landets fylker, på slutten av året var tallet 297. I løpet av året så 10 nye butikker dagens lys – de fleste av dem i kommuner som ikke hadde pol fra før. Nytt i 2014 var åpningen av en helt ny kategori pol, kategori 1. Butikkene er spesialtilpasset for mindre tettsteder, har noe mindre utvalg og begrensede åpningstider, men er ment å gi et tilbud til små steder hvor det ikke er bærekraftig økonomisk med en vanlig butikk. De to som ble åpnet i 2014 ble vellykkete og det vil bli åpnet flere kategori 1 pol i 2015.

Nye butikker i 2014:

  • Andebu i Andebu kommune, åpnet 13.03.2014
  • Herøy i Herøy kommune, åpnet 10.04.2014
  • Lyngen i Lyngen kommune, åpnet 15.05.2014
  • Radøy i Radøy kommune, åpnet 19.06.2014
  • Fornebu i Bærum kommune, åpnet 14.10.2014
  • Langevåg i Sula kommune, åpnet 23.10.2014
  • Bøler i Oslo kommune, åpnet 30.10.2014
  • Hinna i Stavanger kommune, åpnet 06.11.2014
  • Åsane Horisont i Bergen kommune, åpnet 13.11.2014
  • Hov i Søndre Land kommune, åpnet 20.11.2014