Slik er vi organisert

AS Vinmonopolets styre er bedriftens øverste styrende organ. Styret består av 9 medlemmer, seks medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet og tre medlemmer og sju varamedlemmer valgt av og blant bedriftens ansatte.
Bedriftsforsamlingen er et obligatorisk organ for alle aksjeselskaper og dets hovedoppgave er å føre tilsyn med Styret og adm. direktør sin forvaltning av bedriften. Bedriftsforsamlingen består av 14 medlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd og syv medlemmer valgt av og blant de ansatte.

Kontrollkomiteen består av tre medlemmer utpekt av Styret blant Bedriftsforsamlingen sine medlemmer.
AS Vinmonopolets daglige drift ledes av adm. direktør Kai G. Henriksen og Ledergruppen.

Ledergruppe

 • Kai G. Henriksen

  Tidl. stillinger: Adm. dir. Advokatfirma DLA Nordic, adm. dir. Storebrand Bank, markedsdirektør Avanse Forvaltning, prosjektleder McKinsey
  Utdannelse: Cand. Polit fra UiO, master of business administration (MBA fra Harvard University)
  Andre verv: Leder av bedriftsforsamlingen Kollektivtransportproduksjon (KTP), styreleder Delphi Consulting, styremedlem Danske Capital, styremedlem arbeidsgiverforeningen Spekter, styremedlem i brannstyret i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

 • Lars Sogn

  Født: 1953
  Tidl. stillinger: Markedsdirektør Vinmonopolet, Juridisk direktør Vinmonopolet, advokat Myhre, Arnø & Leonthin, 1. kons. jur. avd. Husbanken, dommerfullmektig Ringerike sorenskriverembete, 1. kons. Handelsdep.
  Utdannelse: Cand. jur. Universitetet i Oslo

 • Elisabeth Hunter

  Født: 1968

  Tidligere stillinger: Adm.dir Boots Norge AS, Markedsdirektør Boots Norge AS, produktsjef Nycomed Pharma

  Utdannelse: Siviløkonom, BA(Hons) fra Strathclyde University (Glasgow, Skottland)

  Andre verv: Styremedlem UMOE Restaurant Group

 • Jan-Olav Styrvold

  Født: 1953
  Tidl. stillinger: Bedriftsrådgiver Fornebu Consulting AS, Vice president EMEA SAS Institute GmbH, adm. dir. SAS Insitute AS, avd. leder NLVIT
  Utdannelse: Cand agric UMB
  Andre verv: Styremedlem Innovation, styreleder Koela

 • Siv Tophøj

  Født: 1958
  Tidl.stillinger: HR-direktør i ICA Norge, personaldirektør Compaq Computer/ Hewlett Packard, personalsjef SAS Service Partner
  Utdannelse: Handelsøkonom fra Handelsakademiet

 • Halvor Bing Lorentzen

  Født: 1968
  Tidl. stillinger: Informasjonssjef, fagsjef i varefaglig rådgivningsgruppe og informasjonsrådgiver i Vinmonopolet.
  Utdannelse: Cand. Polit. fra UiO
  Andre verv: Styremedlem i brannstyret i Nedre Romerike brann- og redningsvesen.

 • Geir Mosether

  Født: 1967
  Tidl. stillinger: Direktør vareforsyning i NIPA HOLDING, logistikksjef i Europris Norge AS,logistikksjef i Interpress Norge, ulike roller i Narvesev ASA Distribusjon,fabrikkarbeider Moelven Bolig AS
  Utdannelse: Tømrer, kommunalkandidat økonomi fra UiO og Høyskolen i Oslo

Styret

 • Hill-Marta Solberg (leder)

  Født: 1951
  Utdannelse: Lærer, norsk og historie grunnfag.
  Tillitsverv: Blant annet ordfører i Sortland 1988–93, Nestleder i Arbeiderpartiet 1992-2007, stortingsrepresentant for Nordland 1993-2009, statsråd Sosial og Helsedepartementet i to perioder og parlamentarisk leder (Ap) i to perioder.

 • Margrethe Sunde (Nestleder)

  Født: 1967
  Utdannelse: Cand.pharm. UiO med hovedfag i samfunnsfarmasi. Ledelse og kvalitet.
  Tillitsverv: Styremedlem i Apotekforeningen.

 • Marit Warncke

  Født: 1958
  Utdannelse: Psykolog, Cand. Psycol. Universitetet i Bergen 1986
  Tillitsverv: Styreleder Arnatunnelen AS, styremedlem Det Norske Handelskammerforbund, styremedlem ved Norges Handelshøyskole (NHH), styremedlem i stiftelsen Fargespill.

 • David Hansen

  Født: 1978
  Utdannelse: Jurist, Universitetet i Oslo
  Tillitsverv: Styreleder i Mimeta AS – norsk senter for kultur og utvikling (Kristiansand) samt styremedlem i Odin Media AS (Halden), Stiftelsen Hudøy (Oslo) og Stiftelsen Trælleborgveien 11 (Tønsberg). Fagrådsmedlem i tankesmien Civita og Liberalt Forskningsinstitutt.

 • Per Arne Lodding Olsen

  Født: 1961
  Tidligere stillinger: Generalsekretær i Fremskrittspartiets ungdom 1986-89, kontorsjef i Frp 1989-97, fungerende generalsekretær FRP 1992-93, sekretariatsleder i Frps stortingsgruppe 1997-2003. Medlem av Tønsberg kommunestyre 1983-2009, ordfører i Tønsberg 2003-09. Nestleder i Fremskrittspartiet 2005-12. Vararepresentant til Stortinget 2001-09.

 • Sverre Helno

  Født: 1962
  Utdannelse: Siviløkonom fra Stiftelsen Bedriftsøkonomisk Institutt (BI)
  Tillitsverv: Member of Advisory Board Tryg forsikring

 • Helge Storvik

  Født: 1954
  Utdannelse: Cand.mag. fra Universitetet i Bergen
  Tillitsverv: Hovedtillitsvalgt FKV. Har arbeidet i bedriften siden 1976

 • Turid Sundsetvik

  Arbeidet i bedriften siden 1979.
  Utdannelse: Handelsskole

 • Svend Bang Pedersen

  Født: 1954
  Utdannelse: Maskinreparatør
  Tillitsverv: Leder av Akademikerforbundet i Vinmonopolet. Har arbeidet i bedriften siden 1978

Bedriftsforsamling og Kontrollkomité

 • Funksjonstid 1. juli 2012 – 30. juni 2014 (Bedriftsforsamling)

 • Odd Anders With, Administrasjonsleder, Trondheim

  Signe Øye, Pensjonist, Hobøl

  Anni Skogman, Agent, Tromsø

  Sonja Irene Sjøl,i Tidl. Stortingsrepresentant, Eidsvoll

  Hans Anders Borgen, Partner, Oslo

  Per Inge Bjerknes, Fylkestingsrepresentant, Eidsberg

  Leif Helge Kongshaug, Tidl. Stortingsrepresentant, Averøy

  Kjetil Reinskou, Daglig leder, Røros

  Kjetil Frøyland, Leder, Oslo

  Anne-Karin Nygård, Generalsekretær, Oslo

  Gunn Inger Tevik Løvseth, Assisterende rådmann, Melhus

  Ole John Østenstad, Rådmann, Førde

  Svein Håvar Korshavn, Daglig leder, Gjøvik

  Tone Wilberg, Fylkesnemdsleder, Asker

 • Jan Olav Olsen, Pensjonist, Gjerstad

  Ådne Naper, Politisk sekretær, Skien

  Guro Irene Ødegård, Forsker, Oslo

  Beate Heieren Hundhammer, Seksjonssjef, Ringerike

  Øystein Østraat, Rådgiver, Nittedal

  Monica Tjelmeland, Politisk seniorrådgiver, Oslo

 • Ole John Østenstad (leder)

  Anne-Karin Nygård

  Gunn Inger Løvseth