Bedriftsforsamlingens uttalelse

I samsvar med revisjonsberetningen for 2014 og kontrollkomitéens innstilling anbefaler bedriftsforsamlingen at regnskapet for 2014, slik det fremtrer etter styrets vedtak av 9. april 2015, blir fastsatt som selskapets regnskap for 2014. Likeledes anbefaler bedriftsforsamlingen at årsberetningen godkjennes.

Oslo, 12. mai 2015