Det har blitt vist stor interesse for spesialbutikkene våre. Ved de mest populære spesiallanseringene har ivrige kunder sovet utenfor butikkene for å komme først i kø. (Foto: Ellen Jarli)

Det har blitt vist stor interesse for spesialbutikkene våre. Ved de mest populære spesiallanseringene har ivrige kunder sovet utenfor butikkene for å komme først i kø. (Foto: Ellen Jarli)

Populære spesialprodukter

Det har lenge vært stor interesse for spesialproduktene som selges i Oslo Vika og Bergen Valkendorfsgaten . For å imøtekomme interessen ble det i 2012 startet et prøveprosjekt med utvidet distribusjon av spesialprodukter til Vinmonopolets butikker i Hamar, Sandefjord, Sandnes Kvadrat og Oslo CC-Vest.

Spesialbutikkene ønsker primært å kjøpe inn produkter som enten er nyskapende, tilgjengelig kun i små partier, har eksepsjonelt høy kvalitet og/eller skiller seg klart ut fra hva som er tilgjengelig i dagens sortiment. Ved utgangen av 2013 var det cirka 3 000 produkter i spesialutvalget. Spesialbutikkene har i tillegg til de ordinære nyhetslanseringene seks spesialslipp i året. Lanseringene har fått stor oppmerksomhet, og etterspørselen etter flere spesialbutikker har vært stor.

Utvidet distribusjon
Butikkene med utvidet distribusjon av spesialprodukter er ikke spesialbutikker på lik linje med Vika og Valkendorfsgaten, men har et utvalg av spesialprodukter som lanseres fortløpende. Dersom det i butikkene lanseres produkter knyttet til nyhetslanseringene i spesialbutikk, skjer lanseringen samtidig.
Høsten 2013 ble Valentinlyst i Trondheim lagt til i listen over butikker med utvidet distribusjon.

Evaluering
Prøveprosjektet ble evaluert høsten 2013 basert på kriterier som blant annet omdømme, økonomi, distribusjon og markedets reaksjon.
Prosjektet ble vurdert som positivt med tanke på å styrke Vinmonopolets omdømme, og lokal presse har vist stor interesse for butikkene og deres sortiment. Prosjektet har holdt seg innenfor de fastsatte økonomiske rammene. Markedet for spesialprodukter viser seg å være sterkest i Oslo-området, noe som vil bli tatt med i betraktningen ved neste gjennomgang av de eksisterende spesialbutikkene, og ved eventuelle nye butikker med utvidet distribusjon.
Neste fase er å legge til rette for bedre logistikk og drift av eksisterende butikker, samt ta en avgjørelse på om det er marked for flere slike butikker og hvor passende lokasjon vil være.