Salget 2013

Totalvolumet økte med 1 prosent til 80,6 mill. liter. Også i 2013 viser Vinmonopolets salg store deler av året tegn til utflatning og stagnasjon. Utflatningen startet i 2010 og kan ha flere årsaker. Man har periodevis sett tegn til stagnasjon i varehandelen generelt og veksttakten er lav i historisk sammenheng, den laveste siden slutten av 1980-tallet. Utover dette har vi en økning i grensehandelen og rekord i antall flypassasjerer til utlandet. Det er derfor sannsynlig at både grensehandel og taxfree-salg tar markedsandeler fra Vinmonopolet.

Salget av svakvin økte med 1,1 prosent til 66,4 mill. liter, og står nå for 82 prosent av Vinmonopolets omsetning. Sterkøl og alkoholfrie drikker økte også, begge med 25,5 prosent til henholdsvis 1,8 mill. og 280 000 liter. Brennevin gikk tilbake med 3,1 prosent til 11,5 mill. liter, mens salget av sterkvin gikk ned med 5 prosent til 636 000 liter.

 

Her kan du sammenligne butikkene mot hverandre

Hvor selges det mest øl, og hvem kjøper mest alkoholfritt? Her kan du sammenligne alle butikkene våre.

Velg fylke og sted
Solgte vareliter i nok
Solgte vareliter
Solgte vareliter
Prosentvis fordeling på varegrupper
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Flest solgte vareliter fordelt på varegrupper
Prosentvis fordeling på solgt vareliter