– I 2013 har alle produsenter i Chile, Argentina, Thailand, Australia og Norge blitt fulgt opp på kravene i The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct. (Foto: iStock)

– I 2013 har alle produsenter i Chile, Argentina, Thailand, Australia og Norge blitt fulgt opp på kravene i The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct. (Foto: iStock)

Utvidet samfunnsansvar

Vinmonopolet har i 2013 fortsatt arbeidet med å følge opp at leverandørene og produsentene etterlever kravene i The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct fra 2011.

I 2013 har vi fulgt opp alle produsenter fra Chile, Argentina, Thailand, Australia og Norge. Oppfølgingen ble gjennomført ved hjelp av egenrapportering som de ulike produsentenes norske grossister har tilrettelagt for. I tillegg avholdt Vinmonopolet kurs for grossistene i løpet av høsten. Her fikk de tilgang til oppfølgingssystemet EasyRisk Manager, og lærte hvordan man gjennomfører god oppfølging av sine produsenter. Totalt 68 grossister og deres respektive leverandører har deltatt i dette arbeidet i 2013. Grossister som hadde leverandører med vesentlige brudd på Code of Conduct har aktivt fulgt opp disse produsentene og bruddene har nå blitt utbedret.

Som et supplement til leverandørenes egenrapportering, gjennomførte Vinmonopolet og Det Norske Veritas inspeksjoner hos to leverandører i Sør-Afrika. I tillegg var to representanter fra Vinmonopolet på reise i Polen og Bulgaria for å informere om det nordiske monopolsamarbeidet til produsenter, myndigheter og interesseorganisasjoner. I november deltok vi på nordisk CSR-møte i Helsinki.

Det ble også gjennomført planlegging av neste års oppfølging av grossister og produsenter. I 2014 er det produsenter i Italia, Frankrike, Spania, Portugal, Tyskland og Ungarn som står for tur. Når dette er gjennomført, vil vi ha fulgt opp de fleste leverandører.