Vinmonopolet skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø. Ved utgangen av 2013 var 95 % av butikkene miljøfyrtårnsertifisert – og Vinmonopolet er med det den største miljøkjeden i landet. (Illustrasjon: Ben Mounsey)

Vinmonopolet skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø. Ved utgangen av 2013 var 95 % av butikkene miljøfyrtårnsertifisert – og Vinmonopolet er med det den største miljøkjeden i landet. (Illustrasjon: Ben Mounsey)

Norges største miljøkjede

Målet for vår miljøsatsing er at Vinmonopolet skal være Norges ledende faghandelskjede på miljø. Og med 274 miljøfyrtårnsertifiserte butikker ved utgangen av 2013, er Vinmonopolet den største miljøkjeden i landet.

Vi har arbeidet målrettet med miljøsertifisering siden 2009, og nådde nesten det svært ambisiøse målet om at alle butikkene skulle være sertifiserte ved utgangen av 2013. Faktisk gjenstod bare fem prosent av butikkene da vi gikk inn i 2014.

Vår miljøpolicy sier at Vinmonopolet skal arbeide systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder. Miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar.

Her er de viktigste miljøtiltakene i 2013:

  • I 2013 var vi med på å etablere et formelt miljøsamarbeid med de andre nordiske alkoholmonopolene (Sverige, Finland, Island og Færøyene). Vi kjøper i mange tilfeller varer fra samme leverandører og produsenter, og gjennom å samkjøre kravene vi stiller, sikrer vi bedre effekt at miljøarbeidet.
  • Alle våre butikker har tatt i bruk et nytt energioppfølgingssystem som gir oss mye bedre oversikt over strømforbruket i den enkelte butikk. Det gjør at vi kan sette inn målrettede tiltak for å sikre så lavt energiforbruk som mulig.
  • Vi laget og startet utrullingen av et eget beste praksis-program for avfallshåndtering i våre butikker. Opplegget består av praktiske og lettfattelige tiltak som alle butikker skal innarbeide i sine rutiner for å redusere miljøbelastning, og for å gjøre avfallshåndteringen i det daglige enklere.
  • Vinmonopolet ble i 2013 med i Svanens innkjøperklubb. Klubben gjør det enklere for oss å oppnå egne miljømål knyttet til alle former for innkjøp.

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell er imponert over at Vinmonopolet har satset så sterkt på miljøfyrtårnsertifisering. - Dette er helt i tråd med at staten skal være i front når det gjelder miljø- og klimavennlig drift. Her har Vinmonopolet gjort en kjempeinnsats som andre bransjer bør lære av og ta etter, sier Solhjell.