Tutta, Norges første id-hund, hjalp Vinmonopolet med å få oppmerksomhet rundt problematikken med bruk av falsk leg for å skaffe seg alkohol. (Foto: Try)

Tutta, Norges første id-hund, hjalp Vinmonopolet med å få oppmerksomhet rundt problematikken med bruk av falsk leg for å skaffe seg alkohol. (Foto: Try)

Filmer, TV-reklame og verdens første ID-hund

Vi fortsatte med våre holdningskampanjer som skal bidra til at ungdom under 25 år viser legitimasjon uoppfordret, og at våre kunder ikke kjøper alkohol til mindreårige. I 2013 tok vi også for oss det økende problemet med bruk av falsk legitimasjon.

Antallet ungdommer som viste legitimasjon uoppfordret økte med om lag 10 prosent fra 2012. Det er nå vesentlig flere som viser ID uten at vi må spørre, enn det er kunder vi aktivt må spørre. 

Ikke kjøp alkohol til mindreårige
Igjen jobbet vi med å øke bevisstheten rundt konsekvensene av såkalt vennelanging. Vårt mål er at ingen mindreårige skal få tak i alkohol fra Vinmonopolet. I november og desember tok vi det et steg videre. Ved hjelp av filmer regissert at Aksel Hennie og radiospotter regissert av Nicolai Cleve Broch, rettet vi oppmerksomheten mot at du aldri vet hva du sier ja til når du sier ja til å lange. Svært mange ungdommer opplever ting de gjerne skullevært foruten når de drikker alkohol. Hvis du kjøper drikkevarer til mindreårige, er det helt umulig å vite hva du indirektekan komme til å bidra til. For første gang brukte vi TV for å spre budskapet. Begge filmene ble vist på TV2 og TV2 Zebra over to helger i november.
Kampanjen fikk god oppmerksomhet i media. Vi nådde imidlertid ikke helt målet for holdningsendring.

Mye oppmerksomhet rundt falsk legitimasjon
Flere av våre butikker meldte bekymring om økende bruk av falsk legitimasjon. I tillegg til de potensielt svært alvorlige følgene det kan få at mindreårige får tak i alkohol, dreier det seg om dokumentforfalskning som kan få alvorlige konsekvenser for de involverte. Vi ønsker ikke å måtte politianmelde ungdom som gjør noe korttenkt. Derfor ønsker vi å forebygge gjennom å fortelle hvor alvorlig bruk av falsk leg faktisk er. For å skape blest om problemstillingen, hentet vi inn verdens første ID-hund, Tutta. Hun er spesialtrent for å lukte seg frem til stresshormonet kortisol som alle mennesker skiller ut i pressede situasjoner – som f.eks. når man har tenkt til å prøve seg med falsk leg. Tutta var på turné fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, og fikk om lag 200 medieoppslag – det største antallet for en kampanje noensinne.

Se innslag fra NRK Hedmark og Oppland her

Her kan du høre radiospottene som ble laget til vennelangingskampanjen.