De digitale kanalene våre gjør at kundene kan besøke oss 24 timer i døgnet, året rundt, og uavhengig av hvor de befinner seg. (Ill.foto: Vinmonopolet)

De digitale kanalene våre gjør at kundene kan besøke oss 24 timer i døgnet, året rundt, og uavhengig av hvor de befinner seg. (Ill.foto: Vinmonopolet)

Hvordan møter vi kundene i nye kanaler?

Vårt nettsted www.vinmonopolet.no ble besøkt hele 6,9 millioner ganger i løpet av 2013, en økning på mer enn 22 prosent fra året før.

Totalt ble det gjort drøyt 79 000 ordrer i nettbutikken. I desember hadde vi for første gang over en million besøk i løpet av en måned. I motsetning til de foregående årene hadde vi ingen vesentlige driftsforstyrrelser i juletrafikken.

Desember 2013 ble også den første måneden noensinne at et flertall av besøkene på vinmonopolet.no kom fra smarttelefon eller nettbrett. Utviklingen har gått veldig raskt, og det blir viktig for oss å skreddersy løsningene våre for andre enheter enn PC-skjermer. Vi har allerede tatt første steg ved å lage en mobiltilpasset versjon av nettstedet vårt og gjennom å tilby vårt kundemagasin Vinbladet i digitalutgave spesialdesignet for nettbrett. De seks utgavene av Vinbladet ble lastet ned 23 000 ganger i fjor. Til sammenlikning hadde vi ved utgangen av året 34 000 abonnenter på papirutgaven. Vinbladet er helt gratis, uansett hvilket format du foretrekker.

Selv om de tradisjonelle kommunikasjonskanalene fortsatt er de viktigste, og sannsynligvis vil være det i de kommende årene, ønsker vi å nå kundene våre i nye kanaler. Vi har etablert oss på Facebook og Twitter, og mot slutten av 2013 tok vi i bruk YouTube og LinkedIn, om enn i svært begrenset omfang så langt. Disse kanalene lar oss være til stede der hvor mange kunder likevel oppholder seg, og det gir oss en mye bedre mulighet til å komme i dialog med kundene våre. Til sammen har vi om lag 10 000 følgere i sosiale medier. Et nokså beskjedent tall, men en god start, og antallet er stadig økende. I løpet av høsten avsluttet vi formelt pilotperioden for Facebook og Twitter, og bruk av kanalene inngår nå som en fast del av vår eksternkommunikasjon.