Slik er vi organisert

AS Vinmonopolets styre er bedriftens øverste styrende organ.  Styret består av 9 medlemmer, seks medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Helse-og omsorgsdepartementet og tre medlemmer og sju varamedlemmer valgt av og blant bedriftens ansatte.
Bedriftsforsamlingen er et obligatorisk organ for alle aksjeselskaper og dets hovedoppgave er å føre tilsyn med Styret og adm. direktør sin forvaltning av bedriften. Bedriftsforsamlingen består av 14 medlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd og syv medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer utpekt av Styret blant Bedriftsforsamlingen sine medlemmer.
AS Vinmonopolets daglige drift ledes av adm. direktør  Kai G. Henriksen og Ledergruppen.

Ledergruppe

 • Kai G. Henriksen CV Administrerende direktør
 • Lars Sogn CV Direktør Juridisk og konstituert direktør Innkjøp og vareforsyning
 • Elisabeth Hunter CV Kjededirektør
 • Jan-Olav Styrvold CV Direktør Økonomi og IT
 • Siv Tophøj CV HR-direktør
 • Halvor Bing Lorentzen CV Kommunikasjonsdirektør

Styret

Styrets funksjonstid er 1. juli 2012 – 30. juni 2014.

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd

 • Hill-Marta Solberg (Leder) CV Fylkesmann i Nordland Sortland
 • Margrethe Sunde (Nestleder) CV Adm.direktør, Boots Norge AS Oslo
 • Marit Warncke CV Adm.direktør, Bergen Næringsråd Godvik
 • J. Martin Klafstad CV Adm.direktør, Rema Industrier AS Oslo
 • Gunvald Ludvigsen CV Administrasjonssjef, Nordfjord psykiatrisenter Eid
 • Bjørn Arild Gram CV Ordfører, Steinkjer kommune Steinkjer

Medlemmer valgt av og blandt de ansatte

 • Helge Storvik CV Butikksjef, Luster Leikanger
 • Turid Sundsetvik (1. vara for Elianne Ingebrigtsen) Butikksjef, Bankkvartalet Trondheim
 • Svend Bang Pedersen CV Butikksjef, Tromsø Langnes

Bedriftsforsamling og Kontrollkomité

Funksjonstid 1. juli 2012 – 30. juni 2014 (Bedriftsforsamling)

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd:

 • Leif Helge Kongshaug Gårdbruker/rådgiver Averøy
 • Perny-Ann Nilsen HR-/Adm. Coordinator Hareid
 • Rune Skjælaaen Pasient- og brukerombud Bergen
 • Signe Øye Pensjonist Hobøl
 • Kjetil Reinskou Næringssjef Røros
 • Odd Anders With Daglig leder Trondheim
 • Gjertrud Kjellesvik Adjunkt Haugesund
 • Ole Johan Bakke Kommuneoverlege Re
 • Kjetil Frøyland Forsker Oslo
 • Anne-Karin Nygård Generalsekretær Oslo
 • Ole John Østenstad Rådmann Førde
 • Gunn Inger Løvseth Assisterende rådmann Melhus
 • Anne Grethe Fremgaard Kvitberg Daglig leder Jevnaker
 • Lina Homme Pensjonist Røros

Medlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Tor Arne Mjøen Nestleder Steinkjer
 • Linda M. Lund Butikksjef Oslo
 • Robert Fagerheim Butikksjef Drammen
 • Åse Engesæth Butikksjef Fjell
 • Synnøve Johannessen Butikksjef Kopervik
 • Yvonne Grannes Prosjektleder Oslo
 • Juul Lyseggen Butikksjef Tønsberg

Kontrollkomité:

 • Ole John Østenstad (Leder)
 • Gunn Inger Løvseth
 • Anne-Karin Nygård