Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2013 2012 2011 2010 2009
Svakvin 66 432 65 690 64 272 63 422 62 108
Sterkvin 636 670 708 781 840
Brennevin 11 486 11 851 12 097 12 617 12 874
Øvrige produkt 2 078 1 656 1 333 1 137 924
Sum 80 632 79 867 78 410 77 957 76 746
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 15 370,5 14 951,8 14 488,4 14 013,9 13 695,7
Driftsinntekter 12 307,3 11 971,5 11 605,9 11 228,5 10 957,7
Driftsresultat 86,2 123,1 118,9 176,6 78,5
Resultat før vinmonpolavgift 120,9 167,5 159,3 211,6 117,2
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 320,0 3 180,9 3 280,6 2 992,9 2 766,1
Egenkapital i millioner kroner 479,0 273,0 466,7 692,2 584,3
Egenkapitalandel i prosent 14,4 8,6 14,2 23,1 21,1
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,7 12,6 12,4 12,2 11,9
Resultatgrad 2) 1,0 1,4 1,4 1,9 1,1
Totalkapitalrentabilitet 3) 3,8 5,3 5,2 7,4 4,4
Egenkapitalrentabiliet 4) 32,1 45,3 27,5 33,2 23,4
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 155,4 157,1 145,6 144,9 151,3
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 965,4 906,9 847,4 785,6 785,2
PERSONALE          
Antall fast ansatte per 31.12. 1 802 1 805 1 815 1 876 1 824
Herav: Heltidsansatte 652 675 671 692 675
Deltidsansatte 1 150 1 130 1 144 1 180 1 149
Antall årsverk 1 139 1 125 1 130 1 198 1 168
Antall butikker per 31.12. 288 278 267 259 248