Det har blitt vist stor interesse for spesialbutikkene våre. Ved de mest populære spesiallanseringene har ivrige kunder sovet utenfor butikkene for å komme først i kø. (Foto: Ellen Jarli)

Det har blitt vist stor interesse for spesialbutikkene våre. Ved de mest populære spesiallanseringene har ivrige kunder sovet utenfor butikkene for å komme først i kø. (Foto: Ellen Jarli)

Populære spesialprodukter

Det har i lang tid vært stor interesse for spesialproduktene som selges i Vika i Oslo og Valkendorfsgaten i Bergen. Derfor startet vi i 2012 et prøveprosjekt med utvidet distribusjon av spesialprodukter til Vinmonopolet i Hamar, Sandefjord, Kvadrat i Sandnes og CC-Vest i Oslo.

Vinmonopolet har siden 2005 hatt to spesialbutikker, et i Vika i Oslo og et i Valkendorfsgaten i Bergen. Spesialbutikkene ønsker primært å kjøpe inn produkter som enten er nyskapende, tilgjengelig kun i små partier, har eksepsjonelt høy kvalitet og/eller skiller seg klart ut fra hva som er tilgjengelig i dagens sortiment. Ved utgangen av 2012 var det cirka 3 000 produkter i spesialutvalget. Spesialbutikkene har i tillegg til de ordinære nyhetslanseringene seks spesialslipp i året. Disse lanseringene har fått stor oppmerksomhet både i inn- og utland, og etterspørselen etter flere spesialbutikker har vært stor.

Utvidet distribusjon
Grunnet etterspørselen vedtok Vinmonopolets styre i fjor, med ikrafttredelse i september, å åpne for distribusjon av spesialprodukter til fire ekstra butikker, CC-Vest i Oslo, Hamar,Sandefjord og Kvadrat i Sandnes. Butikkene er ikke spesialbutikker med nyhetslanseringer på lik linje med Vika og Valkendorfsgaten, men vil ha et utvalg av spesialprodukter som lanseres fortløpende. Dersom det i butikkene lanseres produkter knyttet til nyhetslanseringene i spesialbutikk, skjer lanseringen samtidig.

Evalueres høsten 2013
I oktober hadde vi et mye omtalt Bordeaux-slipp. Før åpningstid var over hundre kølapper delt ut til spente kunder. Det var til og med folk som hadde stått i køen hele natten for å komme lengst frem.

Spesialprodukter er ikke tilgjengelig i nettbutikken. Det skyldes utfordringer knyttet til systemstøtte, forsikring, transport og oppbevaring. Det jobbes med å finne løsninger for å muliggjøre salg via nettbutikk.
Fremtiden til prøveprosjektet med utvidet distribusjon av spesialbutikker skal evalueres høsten 2013.