Salg og statistikk

Vinmonopolets salg har de siste årene vist tegn til stagnasjon, en utvikling som ble forsterket i annet halvår i 2012. Utflatningen skyldes trolig først og fremst den markerte økningen i grensehandling og tax free-salget. Om denne utviklingen forsterkes vil Vinmonopolet i 2013 oppleve salgsnedgang for første gang siden 1996.
Totalvolumet økte med 1,9 prosent til 79,9 mill. liter. Mens salget økte med 4,3 prosent i første halvår, var det en salgsreduksjon i andre halvår på 0,2 prosent. Veksten i første halvår var noe høyere enn forventet grunnet økt salg i to godværsperioder.

 

Her kan du sammenligne butikkene mot hverandre

Hvor selges det mest øl, og hvem kjøper mest alkoholfritt? Her kan du sammenligne alle butikkene våre.

Velg fylke og sted
Solgte vareliter i nok
Solgte vareliter
Solgte vareliter
Prosentvis fordeling på varegrupper
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Flest solgte vareliter fordelt på varegrupper
Prosentvis fordeling på solgt vareliter