Kristian Hogstad er CSR Manager i Vinmonopolet, i 2012 jobbet han mye med samfunnsansvar i Sør-Afrika og Mexico og har aktivt fulgt opp 32 grossister og 66 produsenter fra disse to landene. (Foto: Ellen Jarli)

Kristian Hogstad er CSR Manager i Vinmonopolet, i 2012 jobbet han mye med samfunnsansvar i Sør-Afrika og Mexico og har aktivt fulgt opp 32 grossister og 66 produsenter fra disse to landene. (Foto: Ellen Jarli)

Utvidet samfunnsansvar

Vinmonopolet tar sitt samfunnsansvar på alvor, dette beviste vi da vi var gjenstand for revisjon i 2012, riksrevisjonen kunne ikke finne noen vesentlig mangler.

Vinmonopolets oppdrag er gitt av myndighetene og er i seg selv et viktig område innen samfunnsansvar: Vinmonopolet er et alkoholpolitisk instrument som gjennom ansvarlig salg og begrenset tilgjengelighet skal bidra til å begrense skadevirkningene av alkohol i samfunnet.
Dernest har Vinmonopolet identifisert fem øvrige hovedområder i tilnærmingen til begrepet samfunnsansvar. Dette er miljø og klima, anti-korrupsjon, HMS, krav til leverandører og forbrukerinteresser.

Samarbeider med de nordiske alkoholmonopolene
De fem nordiske alkoholmonopolene har samarbeidet om samfunnsansvar siden 2008 med fokus på å stille etiske krav til våre drikkevareleverandører. Innledningsvis i dette samarbeidet hadde vi fokus på å utarbeide retningslinjer for våre leverandører og, når dette var gjort, å innarbeide retningslinjene i avtalene vi har med våre respektive importører. Retningslinjene, The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct, trådte i kraft 1. januar 2012, og fra det tidspunkt plikter alle drikkeleverandører å etterleve disse retningslinjene.
I 2012 har vi også startet et program for å følge opp at leverandørene etterlever retningslinjene. På nordisk nivå har vi benyttet to ulike oppfølgingsmetoder og i 2014 skal vi evaluere disse metodene med sikte på å identifisere én felles oppfølgingsmetode.

Fokus på Sør-Afrika og Mexico
Vinmonopolet benytter en oppfølging som baserer seg på egenrapportering fra produsenter og fra importører i kombinasjon med stikkprøve-revisjoner (inspeksjoner). Siden vi kjøper produktene fra importører og ikke direkte fra produsenter, har vi lagt stor vekt på å inkludere og ansvarliggjøre importørene i denne oppfølgingsprosessen. Således er Vinmonopolets oppgave først og fremst å følge opp at importørene stiller krav til og følger opp sine produsenter. I denne prosessen benytter vi Det Norske Veritas (DNV) som rådgiver, systemleverandør og revisor for å gjennomføre inspeksjoner hos produsentene.
I 2012 har vi hatt fokus på Sør-Afrika og Mexico og har aktivt fulgt opp 32 grossister og alle 66 produsenter fra disse to landene. Vi har gjennomført to revisjoner i Sør-Afrika og planlegger noen flere under innhøstingssesongen i starten av 2013.

Revisjon i Vinmonopolet
Norske bedrifters arbeid med samfunnsansvar er regulert i en egen stortingsmelding og i 2012 var Vinmonopolet gjenstand for revisjon fra riksrevisjonen. Rapporten viser at riksrevisjonen ikke fant vesentlige mangler, vi skal jobbe med å leve opp til dette i årene som kommer.