Aino Anette Søreng og Hilde Haugen (butikksjef) fra Ringebu. Ringebu er Vinmonopolets butikk nummer 150 som er sertifisert, og det var det Polet som fikk oss til å bli norges ledende miljøfyrtårnbedrift. (Foto: Frank Lein)

Aino Anette Søreng og Hilde Haugen (butikksjef) fra Ringebu. Ringebu er Vinmonopolets butikk nummer 150 som er sertifisert, og det var det Polet som fikk oss til å bli norges ledende miljøfyrtårnbedrift. (Foto: Frank Lein)

Miljø

2012 var et godt miljøår for Vinmonopolet, blant annet ble hele 113 butikker ble miljøfyrtårnsertifiserte, vi vant venstres miljøpris og plastposeforbruket ble ytterligere redusert.

 

Vinmonopolets miljøpolicy fastsetter at vi skal jobbe systematisk for å redusere egne miljøbelastninger samt påvirke våre ansatte og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Vinmonopolet snart Miljøfyrtårn tvers igjennom
Arbeidet med å miljøsertifisere butikkene fortsatte med full kraft i 2012, og vi klarte å få 113 butikker sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av året. Ved årets slutt var 202 butikker, nettbutikken samt kjedekontoret i mål med miljøsertifisering. I løpet av 2013 skal resten av butikkene sertifiseres.

Betydelig reduksjon av plastposeforbruk
I mai 2011 startet vi med å ta betaling for bæreposer i våre butikker. Det medførte en betydelig reduksjon i forbruket av antall bæreposer det første året (25 prosent). I 2012 fortsatte reduksjonen, og vi har nå redusert forbruket av plastposer med 38 prosent sett i forhold til forbruket i 2010. Som et ledd i arbeidet med å redusere poseforbruket, introduserte vi i slutten av 2010 rimelige gjenbruksnett som et alternativ til bæreposer av plast. Nettene er laget av resirkulerbart materiale, er slitesterke, svanemerkete og har derfor lang levetid. Fra starten i 2010 til utgangen av 2012 ble det solgt 290 000 slike gjenbruksnett.

Miljøbevissthet ut over landegrensene
Vår satsning på samfunnsansvar gjennom hele verdikjeden innebærer at vi også har fokus på miljøarbeidet hos våre tilknyttede grossister og produsenter. Vi har fortsatt dialogen med alkoholmonopolene i Finland og Sverige for å se om vi kan finne løsninger som kan være med på å redusere miljøbelastningen av emballasje og transport. I første omgang vil samarbeidet ha fokus på lettvektsflasker og om vi kan sette noen fellesnordiske krav knyttet til slik mindre miljøbelastende emballasje.

Miljøpris
Vinmonopolet mottok i juni Oslo Venstres miljøpris for 2012. I juryens begrunnelse het det blant annet: ”Juryen har i år blitt enige om at prisen for 2012 skal gå til en virksomhet som har gått fra å være en gammelmodig anakronisme til å bli bedømt av folket som en av Norges beste virksomheter: Kunnskapsrik, hjelpsom, setter kunden i sentrum og sprer glede. Mange ville tenkt at denne virksomheten har mer enn nok med å få så godt omdømme, men sannheten er at den tar et miljøansvar langt utover det myndighetene krever – og utover det de fleste av oss er klar over.”