Aldri før har så mange vist legitimasjon uoppfordret. I 2012 viste 1,8 millioner ungdommer leg på eget initiativ, dette er en økning på 150 000 visninger fra året før. (Foto: Ellen Jarli)

Aldri før har så mange vist legitimasjon uoppfordret. I 2012 viste 1,8 millioner ungdommer leg på eget initiativ, dette er en økning på 150 000 visninger fra året før. (Foto: Ellen Jarli)

Kampanjer

I 2012 viste rekordmange ungdommer legitimasjon uoppfordret, hele 1,8 millioner visninger ble registrert. En del av æren for dette kan vi gi til de vellykkede kampanjeaktivitetene våre.

Vinmonopolet har to holdningskampanjer i året, som går i to perioder hver. Målet med kampanjene er å endre folks holdninger til å vise legitimasjon frivillig, samt hindre langing av alkohol til mindreårige.

Alderskontroll
Vi jobber kontinuerlig med å oppfordre ungdom i alderen 18-25 år til å vise legitimasjon uoppfordret. Som et ledd i denne oppfordringen har vi fast materiell, som kommuniserer budskapet, eksponert i butikk året rundt.
To ganger i året legger vi et ekstra trykk på alderskontroll, da gir vi kjærligheter til alle som viser leg uoppfordret samtidig som en del tilleggsmateriell eksponeres i butikk.
Kjærlighetene er godt likt av målgruppen, noe som vises hyppig i sosiale medier som Instagram, Twitter og Facebook.
I 2007 registrerte vi i 400 000 tilfeller at legitimasjon ble vist uoppfordret. I 2012 var dette tallet på 1,8 millioner. Det betyr at det nå er langt flere som viser legitimasjon uoppfordret enn det er som blir bedt om å vise legitimasjon. Dette er en veldig positiv og gledelig utvikling som vi skal jobbe hardt for at fortsetter.

Kampanje mot vennelanging
Vinmonopolet har plikt til å hindre langing. Det vil si at vi skal forsikre oss så langt det lar seg gjøre om at våre kunder ikke kjøper alkohol for mindreårige. Undersøkelser vi har gjort viser at mange unge ser på det å kjøpe alkohol til mindreårige som en vennetjeneste og ikke som ulovlig langing.
I april 2012 lanserte vi en vennelangingskampanje rettet mot eldre venner og søsken.
Da spilte vi på konsekvensene langing kan få for den som langer til mindreårige. I tillegg til den dårlige samvittigheten man kan bli sittende igjen med, kan langing også føre til bot, fengselsstraff og prikk på rullebladet. Denne kampanjen ble eksponert internt i butikk og eksternt i magasiner, t-baner, radio og på kino.
Kampanjen ble laget for å brukes tre ganger. I 2012 gikk den fra april til juni og november til desember.
TNS Gallup gjennomførte en undersøkelse av effekten for vennelangingskampanjen, den viser at materiellet ble godt mottatt, og over halvparten av respondentene opplyser at de ble motivert til å avstå fra å lange til mindreårige.