I juli ble første utgave av Vinbladet på nettbrett gitt ut. På nettbrettet får du en rekke tilleggsmateriale som ikke er i papirutgaven.

I juli ble første utgave av Vinbladet på nettbrett gitt ut. På nettbrettet får du en rekke tilleggsmateriale som ikke er i papirutgaven.

Vinbladet
på nettbrett

I juli ga vi ut første utgave av Vinbladets på nettbrett. Utgaven har mye mer å by på enn papirversjonen, man får se flere bilder, mer dybdeinformasjon og filmsnutter. Dessuten gir nettbrettversjonen en miljøgevinst.

Vi ønsker å tilby leserne av Vinbladet noe mer enn en ren magasinopplevelse, vi mener at det vil være lettere for leserne våre å tilegne seg kunnskap om varefaglige temaer gjennom film.

I de tre utgavene som ble publisert i 2012 kan man blant annet se filmer hvor man lærer hvordan man lagrer alkoholholdig drikke optimalt, hvordan man kan bli en grillproff og hva som passer best å drikke til viltkjøtt.

Betydelig papirreduksjon
Vi sender ut om lag 40 000 mindre papirutgaver av Vinbladet etter at vi i sommer lanserte magasinet på nettbrett. Før sommeren abonnerte rundt 60 000 på Vinbladet på papir. Alle abonnentene fikk i sommer en e-post der de ble bedt om å registrere seg på nytt dersom de fremdeles ønsket Vinbladet i Posten. Samtidig lanserte vi Vinbladet på nettbrett.

Omtrent 20 000 abonnenter har registrert seg på nytt. Det vil si at vi nå unngår å sende bladet til mange feil adresser og til kunder som ikke lenger ønsker bladet hjem. Reduksjonen utgjør mange kilo papir og mye spart både i faktiske kroner og ikke minst i miljøkostnader.

Tilgjengelig for Android og iPad
Nettbrettutgaven er tilgjengelig både for Android Galaxy og I-padbrukere. Det elektroniske magasinet kan lastes ned gratis i Google Play eller i App Store. Her vil alle utgavene ligge tilgjengelig til enhver tid.