Slik er vi organisert

Helse- og omsorgsdepartementet  oppnevner styre for AS Vinmonopolet og er bedriftens øverste styrende organ. Styret  består av seks medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd. I tillegg består det av tre medlemmer og syv varamedlemmer oppnevnt av og blant de ansatte.
Bedriftsforsamlingen er et obligatorisk organ for alle aksjeselskaper og dets hovedoppgave er å føre tilsyn med Styret og adm. direktør sin forvaltning av bedriften. Bedriftsforsamlingen består av 14 medlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd og syv medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer utpekt av Styret blant Bedriftsforsamlingen sine medlemmer.
AS Vinmonopolets daglige drift ledes av adm. direktør  Kai G. Henriksen og Ledergruppen.

Ledergruppe

 • Kai G. Henriksen CV Administrerende direktør
 • Lars Sogn CV Direktør Juridisk avdeling
 • Elisabeth Hunter CV Kjededirektør
 • Jan-Olav Styrvold CV Leder Økonomi og IT
 • Siv Tophøj CV HR-direktør
 • Erlend Leinum CV Direktør Innkjøp og vareforsyning
 • Halvor Bing Lorentzen CV Kommunikasjonsdirektør

Styret

Funksjonstid 1. juli 2010 - 30. juni 2012

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd

 • Hill-Marta Solberg (Leder) CV Fylkesmann i Nordland Sortland
 • Margrethe Sunde (Nestleder) CV Adm.direktør, Boots Norge AS Oslo
 • Marit Warncke CV Adm.direktør, Bergen Næringsråd Godvik
 • Inge Lønning CV Leder, Stortingets menneskerettighetsutvalg Oslo
 • Odd Holten CV Pensjonist/Tidl. stortingsrepresentant Fredrikstad
 • Bjørn Arild Gram CV Ordfører, Steinkjer kommune Steinkjer

Medlemmer valgt av og blandt de ansatte

 • Helge Storvik CV Butikksjef, Butikken Sogndal Leikanger
 • Elianne Ingebrigtsen CV Butikksjef, Butikken Nesodden Nesoddtangen
 • Svend Bang Pedersen CV Butikksjef, Butikken Langnes Tromsø

Bedriftsforsamling og Kontrollkomité

Funksjonstid 1. juli 2010 - 30. juni 2012 (Bedriftsforsamling)

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd:

 • Leif Helge Kongshaug Gårdbruker/rådgiver Averøy
 • Perny-Ann Nilsen HR-/Adm. Coordinator , Melhus kommune Melhus
 • Rune Skjælaaen Pasient- og brukerombud Bergen
 • Signe Øye Pensjonist Hobøl
 • Kjetil Reinskou Næringssjef Røros
 • Odd Anders With Daglig leder Trondheim
 • Gjertrud Kjellesvik Adjunkt Haugesund
 • Ole Johan Bakke Kommuneoverlege Våle
 • Kjetil Frøyland Forsker Oslo
 • Anne-Karin Nygård Generalsekretær Oslo
 • Ole John Østenstad Rådmann Førde
 • Gunn Inger Løvseth Assisterende rådman Melhus
 • Anne Grethe Fremgaard Avdelingsleder Jevnaker
 • Lina Homme Pensjonist Røros

Medlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Tor Arne Mjøen Nestleder Steinkjer
 • Linda M. Lund Butikksjef Oslo
 • Robert Fagerheim Butikksjef Drammen
 • Åse Engesæth Butikksjef Straume
 • Synnøve Johannessen Butikksjef Kopervik
 • Yvonne Grannes Prosjektleder Oslo
 • Juul Lyseggen Butikksjef Tønsberg

Kontrollkomité:

 • Ole John Østenstad (Leder)
 • Gunn Inger Løvseth
 • Anne-Karin Nygård