Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2012 2011 2010 2009 2008
Svakvin 65 690 64 272 63 422 62 108 59 278
Sterkvin 670 708 781 840 895
Brennevin 11 851 12 097 12 617 12 874 12 797
Øvrige produkt 1 656 1 333 1 137 924 858
Sum 79 867 78 410 77 957 76 746 73 828
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 14 951,8 14 488,4 14 013,9 13 695,7 12 872,2
Driftsinntekter 11 971,5 11 605,9 11 228,5 10 957,7 10 305,4
Driftsresultat 123,1 118,9 176,6 78,5 107,4
Resultat før vinmonpolavgift 167,5 159,3 211,6 117,2 175,1
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 180,9 3 280,6 2 992,9 2 766,1 2 708,2
Egenkapital i millioner kroner 273,0 466,7 692,2 584,3 417,1
Egenkapitalandel i prosent 8,6 14,2 23,1 21,1 15,4
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,6 12,4 12,2 11,9 12,0
Resultatgrad 2) 1,4 1,4 1,9 1,1 1,7
Totalkapitalrentabilitet 3) 5,3 5,2 7,4 4,4 6,9
Egenkapitalrentabiliet 4) 45,3 27,5 33,2 23,4 42,5
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 157,1 145,6 144,9 151,3 148,2
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 906,9 847,4 785,6 785,2 739,0
PERSONALE          
Antall fast ansatte pr. 31.12. 1 805 1 815 1 876 1 824 1 808
Herav: Heltidsansatte 675 671 692 675 673
Deltidsansatte 1 130 1 144 1 180 1 149 1 135
Antall årsverk 1 125 1 130 1 198 1 168 1 215
Antall butikker pr. 31.12. 278 267 259 248 239