Salg og statistikk

Vinmonopolets salg økte med 0,6 prosent i 2011. Mens det første halvår var en nedgang i salget på 0,2 prosent, var det en økning i salget på 2 prosent i annet halvår. Dette er for et trendbrudd å regne da vi historisk har hatt en økning på mellom 3 og 4 prosent i året. Salget av svakvin økte mer enn gjennomsnittet, mens brennevin og sterkvin fikk en nedgang fra 2010. Den største veksten var det øl og alkoholfritt som sto for. Disse økte med henholdsvis 16,5 og 21,1 prosent.

Under finner du linker til utdypende tabeller fordelt på varemengde og varetype.

Her kan du sammenligne butikkene mot hverandre

Hvor selges det mest øl, og hvem kjøper mest alkoholfritt? Her kan du sammenligne alle butikkene våre.

Velg fylke og sted
Solgte vareliter i nok
Solgte vareliter
Solgte vareliter
Prosentvis fordeling på varegrupper
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Flest solgte vareliter fordelt på varegrupper
Prosentvis fordeling på solgt vareliter