Vinmonopolet følger en rekke etiske retningslinjer (The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct), som bygger på grunnleggende konvensjoner og nasjonale lover i de respektive produksjonsland. (Foto: Thinkstock)

Vinmonopolet følger en rekke etiske retningslinjer (The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct), som bygger på grunnleggende konvensjoner og nasjonale lover i de respektive produksjonsland. (Foto: Thinkstock)

Utvidet samfunnsansvar

Vårt viktigste ansvar som alkoholpolitisk instrument er å begrense skadevirkningene av alkohol i samfunnet. I tillegg har vi, som en stor organisasjon med internasjonal leverandørkjede, også et samfunnsansvar som strekker seg ut over våre egne landegrenser.

Siden 2008 har Vinmonopolet samarbeidet med de fire andre nordiske alkoholmonopolene om å stille krav til bærekraftig produksjon av de produkter vi selger. Kravene fremgår av våre felles etiske retningslinjer (The Nordic Alcohol Monopolies’ Code of Conduct), som bygger på grunnleggende konvensjoner og nasjonale lover i de respektive produksjonsland. Sammen representerer de fem nordiske monopolene en vesentlig markedsaktør på verdensbasis, noe som gir oss en betydelig større tyngde i vår påvirkning enn om vi hadde stilt disse kravene alene.

Etiske krav og oppfølging
Retningslinjene trådte i kraft 1. januar 2012, og stiller spesifikke etiske krav innen menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon. Det er grossistene, som er våre formelle avtalepartnere, som har ansvar for at retningslinjene etterleves. I 2012 vil vi også introdusere en systematisk oppfølging av produsenter og grossister. I dette arbeidet samarbeider vi med Det Norske Veritas (DNV) og benytter deres system for leverandørkjedeoppfølging (EasyRisk Manager) i kombinasjon med stikkprøverevisjoner. EasyRisk Manager er bygd opp rundt selvrapportering, og vi vil gjennom spørreformularer (Self Assessment Questionaires) kartlegge hvorvidt grossistene aktivt følger opp sine produsenter og hvorvidt produsentene etterlever de konkrete kravene i vår CoC.