Miljø er et viktig satsingsområde i Vinmonopolet, og vi jobber aktivt med en miljøbevisst bedriftsprofil gjennom blant annet miljøsertifisering av butikker og kjedekontor samt redusert poseforbruk. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Miljø er et viktig satsingsområde i Vinmonopolet, og vi jobber aktivt med en miljøbevisst bedriftsprofil gjennom blant annet miljøsertifisering av butikker og kjedekontor samt redusert poseforbruk. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Miljø

Vinmonopolets miljøpolicy fastsetter at vi skal jobbe systematisk for å redusere egne miljøbelastninger. I forlengelsen av dette ønsker vi også å påvirke våre ansatte og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Vår miljøsatsning er formulert i miljøstrategien vi introduserte i 2009, og i 2012 vil vi oppdatere denne.

På god vei til full miljøsertifisering
Vinmonopolets miljøsatsning har satt markante spor i organisasjonen i 2011. I januar ble Kjedekontoret miljøfyrtårnsertifisert, og ved utgangen av året hadde 90 av våre butikker oppnådd samme status. Dette er tjue flere enn målsetningen for 2011. Målet er at alle våre butikker skal være miljøsertifisert innen utgangen av 2013, og vi er på god vei.

Betydelig reduksjon av plastposeforbruk
I mai startet vi med å ta betaling for bæreposer i våre butikker. Vårt forbruk av plastposer har som følge av dette blitt redusert med i gjennomsnitt 25 000 bæreposer hver dag, totalt 25 prosent. Vi har med dette oppnådd en reduksjon i plastposeforbruket i Norge med 1 prosent, noe som er en betydelig miljøgevinst. Som et ledd i arbeidet med å reduserer poseforbruket, introduserte vi i slutten av 2010 rimelige gjenbruksnett som et alternativ til bæreposer av plast. Nettene er laget av resirkulerbart materiale, er slitesterke og har derfor lang levetid. Fra starten i 2010 til utgangen av 2011 ble det solgt nesten 185 000 slike gjenbruksnett.

Miljøbevisst utover landegrensene
Vår satsning på samfunnsansvar gjennom hele verdikjeden innebærer at vi også har fokus på miljøarbeidet hos våre tilknyttede grossister og produsenter. Vi er i dialog med alkoholmonopolene i Finland og Sverige for å se om vi kan finne løsninger som kan være med på å redusere miljøbelastningen av emballasje og transport. På dette feltet ligger det store muligheter for gode miljømessige løsninger.