Undersøkelser viser at Vinmonopolets holdningskampanjer er svært effektive. Både alderskampanjen og vennelangingskampanjen i 2011 har fått god respons og gjennomslagskraft.

Undersøkelser viser at Vinmonopolets holdningskampanjer er svært effektive. Både alderskampanjen og vennelangingskampanjen i 2011 har fått god respons og gjennomslagskraft.

Kampanjer

Alderskontroll og vennelanging har vært temaene for Vinmonopolets holdningskampanjer i 2011. Undersøkelser viser at responsen på kampanjene har vært gode, og vi ser en positiv trend som vi ønsker å bygge videre på i 2012.

Økningen i antall kunder som viser legitimasjon uoppfordret, har vært formidabel de siste fem årene – fra 260 000 i 2007 til 1,7 millioner i fjor. Dette er en økning på over 550 prosent, noe som er et meget godt resultat. 

Vellykket alderskontroll
I mars lanserte vi en alderskampanje hvor virkemiddelet var kjente fjes som oppfordret unge kunder til å vise legitimasjon uoppfordret. Vi delte også ut kjærlighet på pinne til dem som fulgte oppfordringen. Dette fikk stor oppmerksomhet i blant annet sosiale medier, og undersøkelser viser at så mange som seks av ti kunder ble mer bevisste på å vise legitimasjon uoppfordret.

Totalt kontrollerte vi over tre millioner aldersbevis i 2011. 1,4 millioner kunder ble spurt om å vise legitimasjon i tillegg til dem som viste uoppfordret. I august lanserte vi også nytt materiell for permanent alderskontroll.

Redusering av vennelanging
I 2011 satte vi for første gang fokus på såkalt vennelanging i en av våre holdningskampanjer. Tidligere har vi hatt gode resultater med kampanjer rettet mot foreldre som kjøper alkohol til sine mindreårige barn. I den nye langingskampanjen henvendte vi oss til eldre søsken og venner da undersøkelser viser at disse er ungdoms aller største kilde til alkohol. Kampanjen gikk i to runder, mai-juni og november-desember. Estimert kampanjeeffekt ble målt til henholdsvis 58 og 45 prosent for de to kampanjerundene. Tallene for dem som ble avvist fra våre butikker grunnet mistanke om langing viser at det har vært en nedgang på over 60 prosent siden 2007. Vi vil fortsette fokuset på å redusere langing av alkohol til mindreårige også i 2012.