Slik er vi organisert

Helse- og omsorgsdepartementet  oppnevner styre for AS Vinmonopolet og er bedriftens øverste styrende organ. Styret  består av seks medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd. I tillegg består det av tre medlemmer og syv varamedlemmer oppnevnt av og blant de ansatte.
Bedriftsforsamlingen er et obligatorisk organ for alle aksjeselskaper og dets hovedoppgave er å føre tilsyn med Styret og adm. direktør sin forvaltning av bedriften. Bedriftsforsamlingen består av 14 medlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd og syv medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer utpekt av Styret blant Bedriftsforsamlingen sine medlemmer.
AS Vinmonopolets daglige drift ledes av adm. direktør  Kai G. Henriksen og Ledergruppen.

Ledergruppe

 • Kai G. Henriksen CV Administrerende direktør
 • Lars Sogn CV Direktør Juridisk avdeling
 • Elisabeth Hunter CV Kjededirektør
 • Jan-Olav Styrvold CV Leder Økonomi og IT
 • Siv Tophøj CV HR-direktør
 • Erlend Leinum CV Direktør Innkjøp og vareforsyning
 • Halvor Bing Lorentzen CV Kommunikasjonsdirektør

Styret

Funksjonstid 1. juli 2010 - 30. juni 2012

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd

 • Hill-Marta Solberg (Leder) CV Fylkesmann i Nordland Sortland
 • Margrethe Sunde (Nestleder) CV Adm.direktør, Boots Norge AS Oslo
 • Marit Warncke CV Adm.direktør, Bergen Næringsråd Godvik
 • Inge Lønning CV Leder, Stortingets menneskerettighetsutvalg Oslo
 • Odd Holten CV Pensjonist/Tidl. stortingsrepresentant Fredrikstad
 • Bjørn Arild Gram CV Ordfører, Steinkjer kommune Steinkjer

Medlemmer valgt av og blandt de ansatte

 • Helge Storvik CV Butikksjef, Butikken Sogndal Leikanger
 • Elianne Ingebrigtsen CV Butikksjef, Butikken Nesodden Nesoddtangen
 • Svend Bang Pedersen CV Butikksjef, Butikken Langnes Tromsø

Bedriftsforsamling og Kontrollkomité

Funksjonstid 1. juli 2010 - 30. juni 2012 (Bedriftsforsamling)

Medlemmer oppnevnt av kongen i statsråd:

 • Odd Anders With (Leder) Daglig leder, Aglo opplæringssenter Trondheim
 • Gunn Inger Løvseth Assisterende rådmann, Melhus kommune Melhus
 • Synnøve M. Konglevoll Rådgiver, Norges Forskningsråd Oslo
 • Rune Johan Skjælaaen Sykehusprest, HDS (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Bergen
 • Gjertrud Kjellesvik Adjunkt, Haugesund kommune Haugesund
 • Pål Nygaard Regionsdirektør, Coor Service Management Oslo
 • Marianne Heien Blystad Advokat/siv.øk., Ro og Sommernes adv.firma Oslo
 • Leif Helge Kongshaug Gårdbruker/rådgiver Averøy
 • Ole Johan Bakke Kommuneoverlege, Holmestrand kommune Våle
 • Anne-Karin Nygård Generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo
 • Lise Kjølsrød Professor, Universitetet i Oslo Oslo
 • Ole John Østenstad Rådmann, Førde kommune Førde
 • Arne Johannesen Seksjonsleder, Helse Sør-Øst RHF Skien
 • Margaret Eide Hillestad Prosjektleder, Landbrukets Utredningskontor A/S Oslo

Medlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Tor Arne Mjøen (Nestleder) Nestleder, Butikken Steinkjer Steinkjer
 • Linda M. Lund Butikksjef, Oslo - Butikken Majorstua Oslo
 • Robert Fagerheim Butikksjef, Oslo - Butikken Briskeby Drammen
 • Bjørnar Ånneland Nestleder butikk, Bergen - Butikken Lagunen Nesttun
 • Synnøve Johannessen Butikksjef, Butikken Karmøy Kopervik
 • Yvonne Grannes Prosjektleder, Kjedekontoret Oslo
 • Juul Lyseggen Butikksjef, Butikken Tønsberg Tønsberg

Kontrollkomité:

 • Ole John Østenstad (Leder)
 • Gunn Inger Løvseth
 • Margaret Eide Hillestad