Nøkkeltall


Salg i 1 000 liter
2011 2010 2009 2008 2007
Svakvin 64 272 63 422 62 108 59 278 56 651
Sterkvin 708 781 840 895 958
Brennevin 12 097 12 617 12 874 12 797 12 657
Øvrige produkt 1 333 1 137 924 858 813
Sum 78 410 77 957 76 746 73 828 71 079
INNTEKTER OG RESULTAT millioner kroner          
Brutto salgsinntekter 14 488,4 14 013,9 13 695,7 12 872,2 12 164,3
Driftsinntekter 11 605,9 11 228,5 10 957,7 10 305,4 9 742,7
Driftsresultat 118,9 176,6 78,5 107,4 122,8
Resultat før vinmonpolavgift 159,3 211,6 117,2 175,1 167,2
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 3 280,6 2 992,9 2 766,1 2 708,2 2 447,8
Egenkapital i millioner kroner 466,7 692,2 584,3 417,1 407,6
Egenkapitalandel i prosent 14,2 23,1 21,1 15,4 16,7
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,4 12,2 11,9 12,0 12,1
Resultatgrad 2) 1,4 1,9 1,1 1,7 1,7
Totalkapitalrentabilitet 3) 5,2 7,4 4,4 6,9 7,1
Egenkapitalrentabiliet 4) 27,5 33,2 23,4 42,5 48,1
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 145,6 144,9 151,3 148,2 145,4
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 847,4 785,6 785,2 739,0 639,8
PERSONALE          
Antall fast ansatte pr. 31.12. 1 815 1 876 1 824 1 808 1 787
Herav: Heltidsansatte 671 692 675 673 675
Deltidsansatte 1 144 1 180 1 149 1 135 1 112
Antall årsverk 1 130 1 198 1 168 1 215 1 135
Antall butikker pr. 31.12. 267 259 248 239 222