Sortiment

Ved utgangen av 2010 besto Vinmonopolets totale produkt- utvalg av 15 250 unike produkter.

Vinmonopolets sortiment er fordelt på fem produktutvalg, og har følgende prosentvise andel av det totale salget i 2010:

Basisutvalg 81%
Testutvalg 2%
Partiutvalg 0,2%
Bestillingsutvalg 16 %
Tilleggsutvalg 0,5%

Hvordan jobber vi med sortimentet?

Vinmonopolets mål om å være Norges ledende faghandelskjede gjør at sortimentet må holde høy kvalitet på alle prisnivåer, være bredt og mangfoldig. Derfor jobbes det langsiktig og kontinuerlig for at alle typer kunder skal være tilfredse med Vinmonopolets produkter. 

Sortiment
Utviklingen av et bredt markedsrettet sortiment bygger på analyser av generelle markedstrender, kundegrupper og behov, samt både nasjonal og internasjonal salgsutvikling. Samfunnsansvaret tas også hensyn til i utviklingen av sortimentet ved mål om andel av økologiske- og Fairtrade-produkter.
Arbeidet med utviklingen av sortimentet resulterer i et behov for nye produkter, som blir definert i tilbudsforespørsler til våre leverandører basert på halvårlige markeds- og produktplaner.

Innkjøp
Alle tilbud som Vinmonopolet mottar prøves blindt av Vinmonopolets akkrediterte sensoriske panel, for å sikre at kvaliteten samsvarer med spesifikasjonens krav. Hvilke produkter det inngås avtale om avgjøres på grunnlag av en totalvurdering av pris, sensorisk kvalitet og leveringsevne.
I 2010 ble det kjøpt inn 359 produkter basert på 228 spesifikasjoner, hvilket igjen resulterte i tilbud på i alt 4676 produkter. 89 prosent av disse produktene ble testet av det sensoriske panelet. De resterende 11 prosent ble avvist da tilbudene ikke ble ansett i samsvar med tilbudsforespørslene.
Utover innkjøp med bakgrunn i tilbudskonkurranse, har Vinmonopolet en testordning hvor grossistene kan teste selvvalgte produkter i det norske markedet. I 2010 ble det lansert 127 produkter i testutvalget. 53 prosent av disse produktene kvalifiserte seg til basisutvalget etter endt testperiode.
Vinmonopolets vareforsyning skjer hovedsakelig gjennom fire distributører som samlet leverer over 99% av volumet til butikkene. Det resterende volumet leveres av flere mindre grossister med egen leveringsavtale eller gjennom andre små distributører.
I løpet av 2010 ble det gjennomført totalt over 69 000 leveringer. Dette utgjør 1 350 leveringer hver uke. De fire store distributørene følger en fastsatt leveringsplan med leveringsluker. Faste og forutsigbare leveranser er en viktig forutsetning for effektiv drift og god kundeservice i butikkene. I 2010 ble 92 % av alle leveringene levert i samsvar med avtalt leveringstidspunkt.

Vareforsyning
I tillegg tilbys produkter for kundebestilling via et bestillingsutvalg, og et tilleggsutvalg som er tilgjengelig for butikkene. Totalt 36 produkter ble overført fra bestillingsutvalget til basisutvalget i 2010 på bakgrunn av salgstall.

Lokalt tilpasset sortiment
I 2010 endret Vinmonopolet butikk- og sortimentsstruktur for å bedre ivareta den lokale produktetterspørselen i hver enkelt butikk. Butikkene ble delt inn i seks kategorier på grunnlag av estimert salgsvolum for kommende år. 
Hver butikk har et sortiment bestående av tre elementer: Et fast basissortiment som er sentralt styrt, et valgfritt basissortiment og et lokalt sortiment som sammensettes av den enkelte butikk basert på lokal etterspørsel. Det lokale sortimentet kan bestå av varer fra alle produktutvalg. Dette gir den enkelte butikk økt valgfrihet på produktsammensetning og gjør det enklere å tilpasse sortimentet til lokal etterspørsel.