Økologisk
og fairtrade

Vinmonopolet har i dag to sertifiseringer i forhold til etikk og miljø: Økologiske produkter og Fairtrade-produkter.

Vinmonopolets policy for økologiske produkter stadfester at Vinmonopolet til enhver tid skal ha et tilfredsstillende utvalg av økologiske produkter både med tanke på bredde og antall i alle sortimenter og varegrupper. Salget av økologiske produkter tilsvarte i overkant av 1 prosent av det totale salget i 2010. Ved utgangen av 2010 var det i alt 64 økologiske produkter i basis- og partiutvalget. Vinmonopolet har med det oppnådd sitt mål om en minimums andel av økologiske produkter, men vil jobbe for videre utvikling på området.

Fairtrade er en internasjonal merkeordning for rettferdig handel mellom bønder og plantasjer i utviklingsland og importører i nord. De første Fairtrade-vinene ble lansert i mai 2007. Vinmonopolet vil i tråd med sitt engasjement innen etisk handel søke å øke andelen Fairtrade-produkter i basisutvalget. Ved utgangen av 2010 var det i alt 14 Fairtrade-produkter tilgjengelig i det totale vareutvalget.