Sosial kontroll

I Norge har vi en aldersgrense på kjøp av alkohol på 18 år for øl og vin og 20 år for brennevin. Denne grensen er vi i Vinmonopolet spesielt opptatt av å overholde.

Det har aldri vært vanskeligere for mindreårige å få tak i alkohol på Vinmonopolet. I fjor kontrollerte vi 2,8 millioner legitimasjoner. Nesten like mange viste leg til oss uoppfordret som det var vi spurte. Dette er gledelig. Det viser at det å vise leg på Polet er blitt en naturlig ting for ungdom.

Regelen hos oss er at alle kunder som våre ansatte tror er under 25 år, må vise legitimasjon. Ingen som ikke er gamle nok, eller som ikke kan dokumentere sin alder, skal få kjøpt alkohol. I fjor avviste vi 10 000 personer på grunn av for lav alder, dette er over 30 tilfeller hver eneste dag.

Alle butikkene våre testes og måles i sin praktisering av alderskontrollrutinene gjennom en såkalt Mystery Shopper-ordning. Unge testere dukker uanmeldt opp i butikkene våre, og de skal bli spurt om leg. I fjor ble samtlige Vinmonopol testet på denne måten 24 ganger, eller over 6 000 kontroller til sammen. Testene viser at vi spør de under 25 år om bevis i 9 av 10 tilfeller.

Sosial kontroll innebærer også at vi skal forhindrer at mindreårige får tak i alkohol via eldre venner, søsken og foreldre. I 2010 avviste vi opp i mot 2 000 personer på grunn av mistanke om langing. I tillegg ble nærmere 6 000 personer avvist på grunn av beruselse.