Miljøarbeidet for 2010

Miljø er en sentral del av Vinmonopolets samfunnsansvar og det ivaretas gjennom ulike tiltak.

For å bedre ivareta arbeidet med miljø, ble det i 2009 introduserte en ny miljøstrategi. Arbeidet med å implementere denne startet i 2010 og den fokuserer på å implementere miljøledelse på tvers av hele verdikjeden.

Miljøstrategien er et langsiktig rammeverk som beskriver hvordan Vinmonopolet skal arbeide systematisk for å redusere egne miljøbelastninger, hvordan vi skal øke miljøbevisstheten og påvirke egne ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder.

Miljøstrategien skal bidra til at Vinmonopolet når sine miljømål, og den skal:

 • Utgjøre et felles arbeidsgrunnlag
 • Gi forpliktelse i alle ledd
 • Synliggjøre miljøengasjement
 • Vise hvordan miljøarbeidet skal gjennomføres
 • Bidra til verdiskapning
 • Styrke vår stilling i opinionen

Involvering av verdikjeden i miljøarbeidet
Involveringen startet i 2009 gjennom fyrtårnsertifisering av 6 butikker. Dette arbeidet ble videreført i 2010 og hele 11 butikker ble sertifisert. Arbeidet med å sertifisere Kjedekontoret ble også satt i gang, men sertifiseringen var ikke klar før i januar 2011.

Et av sertifiseringskriteriene er gjenvinning av søppel. For å innfri dette kravet ble alle vanlige søppelbøtter fjernet og erstattet med gjenvinningsstasjoner i fellesområdene.

Rammeverket for miljøledelse er etablert og satt i arbeid, men vi må også se bakover i verdikjeden. Planer for 2011 er å få kartlagt hvilke muligheter som finnes for å redusere miljøbelastningene Vinmonopolet og våre leverandører genererer.

Gjenvinning
I 2010 ble det laget en avfallsplan for Vinmonopolets butikker som innføres fortløpende. Butikkene har frem til nå kildesortert minimum følgende avfallsfraksjoner:

 • Papp
 • Papir
 • Mykplast
 • Glass
 • Trevirke

Norsk Glassgjenvinning, som Vinmonopolet eier i overkant av 20 prosent av, hadde i 2009 en gjenvinningsgrad på 90 prosent.

Gjenbruksnett
Fra slutten av mai 2010 begynte Vinmonopolet å selge gjenbruksnett i butikkene. Gjenbruksnettene har blitt laget som et alternativ til plastbæreposene og skal bidra til en reduksjon av plastposeforbruket fra butikkene våre.

Nettene kommer i to ulike størrelser. En type nett har plass til fire flasker og er mulig å brette sammen. Den andre typen har plass til fire flasker og en bag-in-box. Begge nettene har skillevegger, slik at flaskene blir stående i hver sin lomme og ikke klirrer mot hverandre.

Gjenbruksnettene er laget av polypropylen, et biprodukt fra oljeproduksjon. De er slitesterke og har en lang levetid, og den største miljøgevinsten ligger i gjenbruksmuligheten. Nettene kan resirkuleres på samme måte som plast og er i tillegg miljømerket Svanen.

Digitale kommunikasjonsformer
Vinmonopolet produserer mye informasjonsmateriell trykt på papir. Et steg i riktig retning er å satse på nettbaserte kommunikasjonsformer. Årsberetningen for 2010 er første trykksak som kommer i fullversjon på nettet. Den trykte utgaven blir redusert ned til å inneholde kun Styrets beretning og regnskap. Utvidet versjon med filmer, bilder, temasider og mer fordypet informasjon blir tilgjengelig via nettsidene www.vinmonopolet.no.