AS Vinmonopolet

Slik er vi organisert

Helse- og omsorgsdepartementet  oppnevner styre for AS Vinmonopolet og er bedriftens øverste styrende organ. Styret  består av seks medlemmer og fire varamedlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd. I tillegg består det av tre medlemmer og syv varamedlemmer oppnevnt av og blant de ansatte.
Bedriftsforsamlingen er et obligatorisk organ for alle aksjeselskaper og dets hovedoppgave er å føre tilsyn med Styret og adm. direktør sin forvaltning av bedriften. Bedriftsforsamlingen består av 14 medlemmer oppnevnt av Kongen i Statsråd og syv medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Kontrollkomiteen består av tre medlemmer utpekt av Styret blant Bedriftsforsamlingen sine medlemmer.
AS Vinmonopolets daglige drift ledes av adm. direktør  Kai G. Henriksen og Ledergruppen.

 

Styret

Funksjonstid 1. juli 2010 – 30. juni 2012.

Medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Hill-Marta Solberg (Leder) Fylkesmann, Fylkesmannen i Nordland Sortland
 • Margrethe Sunde (Nestleder) Direktør fag/kvalitet/opplæring, Boots Norge AS Oslo
 • Frank Jenssen (til 8.12.10) Daglig leder, Røe Kommunikasjon AS Trondheim
 • Marit Warncke Adm.direktør, Bergen Næringsråd Godvik
 • Inge Lønning Leder, Stortingets menneskerettighetsutvalg Oslo
 • Odd Holten Pensjonist/Tidl. stortingsrepresentant Fredrikstad
 • Bjørn Arild Gram Ordfører, Steinkjer kommune Steinkjer

Medlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Helge Storvik Butikksjef, Butikken Sogndal Leikanger
 • Elianne Ingebrigtsen Butikksjef, Butikken Nesodden Nesoddtangen
 • Svend Bang Pedersen Butikksjef, Tromsø - Butikken Langnes Tromsø

Varamedlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Sverre Bugge Tvisteløser, Husleietvistutvalget (HTU) Finstadjordet
 • Vibeke Limi Gruppeleder Jar
 • Ola Røtvei Ordfører, Oppdal kommune Oppdal
 • Mette Bjune Fylkesrådmann, Vestfold fylkeskommune Tønsberg

Varamedlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Turid Sundsetvik Butikksjef, Trondheim - Butikken Munkegata Trondheim
 • Harald Galåen Butikksjef, Oslo - Butikken Oslo S Oslo
 • Torleiv Kjelleberg Ekspeditør, Bergen - Butikken Valkendorfsgt. Bergen
 • Janne Martens Meyer Kaspersen Prosjektmedarbeider, Kjedekontoret Nordre Frogn
 • Torill Grahl-Jacobsen Butikksjef, Butikken Florø Florø
 • Aud-Tone Breiby Prosjektleder, Kjedekontoret Vestby
 • Britt Deilrind Butikksjef, Butikken Porsgrunn Stathelle

Bedriftsforsamlingen

Funksjonstid 1. juli 2010 – 30. juni 2012.

Medlemmer oppnevnt av Kongen i statsråd:

 • Gunn Inger Løvseth (Leder) Assisterende rådmann, Melhus kommune Melhus
 • Synnøve M. Konglevoll Rådgiver, Norges Forskningsråd Oslo
 • Rune Johan Skjælaaen Sykehusprest, HDS (Haraldsplass Diakonale Sykehus) Bergen
 • Gjertrud Kjellesvik Adjunkt, Haugesund kommune Haugesund
 • Pål Nygaard Regionsdirektør, Coor Service Management Oslo
 • Odd Anders With Daglig leder, Aglo opplæringssenter Trondheim
 • Marianne Heien Blystad Advokat/siv.øk., Ro og Sommernes adv.firma Oslo
 • Leif Helge Kongshaug Gårdbruker/rådgiver Averøy
 • Ole Johan Bakke Kommuneoverlege, Holmestrand kommune Våle
 • Anne-Karin Nygård Generalsekretær, Norske Kvinners Sanitetsforening Oslo
 • Lise Kjølsrød Professor, Universitetet i Oslo Oslo
 • Ole John Østenstad Rådmann, Førde kommune Førde
 • Arne Johannesen Seksjonsleder, Helse Sør-Øst RHF Skien
 • Margaret Eide Hillestad Prosjektleder, Landbrukets Utredningskontor A/S Oslo

Medlemmer valgt av og blant de ansatte:

 • Gunnar Arne Sagstad (Nestleder) Deltidsekspeditør, Bergen - Butikken Bergen Storsenter Ytre Arna
 • Linda M. Lund Butikksjef, Oslo - Butikken Majorstua Oslo
 • Robert Fagerheim Butikksjef, Oslo - Butikken Briskeby Drammen
 • Bjørnar Ånneland Nestleder butikk, Bergen - Butikken Lagunen Nesttun
 • Synnøve Johannessen Butikksjef, Butikken Karmøy Kopervik
 • Yvonne Grannes Prosjektleder, Kjedekontoret Oslo
 • Juul Lyseggen Butikksjef, Butikken Tønsberg Tønsberg

Kontrollkomité

 • Ole John Østenstad (Leder)
 • Odd Anders With
 • Margaret Eide Hillestad

Ledergruppe

 • Kai G. Henriksen Adm. direktør
 • Lars Sogn Juridisk direktør
 • Lasse Erik Moen Kjededirektør
 • Britt-Magni Rutgersen Direktør Økonomi og IT
 • Siv Tophøj HR-direktør
 • Erlend Leinum Direktør innkjøp og vareforsyning
 • Halvor Bing Lorentzen Kommunikasjonsdirektør

Revisor

 • PriceWaterhouseCoopers AS