Nøkkeltall

  2010 2009 2008 2007 2006
Salg i 1 000 liter          
Svakvin 63 422 62 108 59 278 56 651 54 878
Sterkvin 781 840 895 958 1 001
Brennevin 12 617 12 874 12 797 12 657 12 080
Øvrige produkter 1 137 924 858 813 790
Sum 77 957 76 746 73 828 71 079 68 749
INNTEKTER OG RESULTAT (millioner kroner)        
Brutto salgsinntekter 14 013,9 13 695,7 12 872,2 12 164,3 11 440,0
Driftsinntekter 11 228,5 10 957,7 10 305,4 9 742,7 9 161,2
Driftsresultat 176,6 78,5 107,4 122,8 90,1
Resultat før vinmonpolavgift 211,6 117,2 175,1 167,2 110,3
KAPITAL          
Total kapital i millioner kroner 2 992,9 2 766,1 2 708,2 2 447,8 2 335,3
Egenkapital i millioner kroner 692,2 584,3 417,1 407,6 287,1
Egenkapitalandel i prosent 23,1 21,1 15,4 16,7 12,3
LØNNSOMHET i prosent          
Bruttomargin 1) 12,2 11,9 12,0 12,1 12,1
Resultatgrad 2) 1,9 1,1 1,7 1,7 1,2
Totalkapitalrentabilitet 3) 7,4 4,4 6,9 7,1 5,0
Egenkapitalrentabilitet 4) 33,2 23,4 42,5 48,1 33,8
LIKVIDITET          
Likviditetsgrad i prosent 5) 144,9 151,3 148,2 145,4 134,9
Arbeidskapital i millioner kroner 6) 785,6 785,2 739,0 639,8 491,3
PERSONALE          
Antall fast ansatte per 31.12. 1 876 1 824 1 808 1 787 1 743
Herav:          
Heltidsansatte 692 675 673 675 657
Deltidsansatte 1 180 1 149 1 135 1 112 1 086
Antall årsverk 1 198 1 168 1 215 1 135 1 121
Antall butikker per 31.12. 259 248 239 222 211