Årsrapport-TV:

Adm. direktør
Kai G. Henriksen
oppsummerer 2010